Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


turistika:cvikov2006

Silvestrovský Cvikov

Vyrovnání

Než se pustíme do toho, jak jsme se měli, uvedu to, na co mnozí z~vás čekají: vyrovnání za jídlo (ubytování jsme vyrovnali na místě).

  • Chilli con carne — se platí Jitce (pokud máte strach, že se s~ní neuvidíte, můžete to poslat po mně), vychází 28,—~Kč/osobu (pozor, někdo už Jitce platil)
  • Čocka s~uzeným — se platí mně, vychází na 24,—~Kč/osobu
  • Langoše — se platí mně, vychází na 30,—~Kč/osobu

Jak jsme se měli

Za sebe mohu jednoznačně říci, že jsem se měl skvěle. Skoro vše, na co jsem se těšil, jsem si užil, téměř nic z~toho, čeho jsem se obával, se nestalo. Doneslo se mi několik signálů od účastníků a~také tyto signály hovoří ve prospěch konané akce. Ostatně, komu se ve Cvikově nelíbilo, mohl odjet a~také tak učinil.

Co jsme dělali

Podnikali jsme spoustu věcí, pevně doufám, že každý podnikal, co chtěl. Tím by byl účel akce naplněn. Bohatost aktivit můžeme dokumentovat několika fotografiemi1), navíc další jsou k~nalezení v~žumpě.

Výlet na Ralsko

Ten jsme podnikli s~Helčou, Karlem a~Jíťou. Autem jsme se dovezli pozdě odpoledne pod kopec a~vyběhli něj, což se plně vyplatilo, akorát jsme zastihli západ slunce nad úrovní inverze, která v těch dnech panovala.

Stěna v Dlouhém mostě

V~nabídce byly i~lezecké stěny. Nebyly tam náhodou, ale proto, že jsme se na některou z~nich chtěli vypravit. To se nám podařilo, dokonce 2x. Byla to stěna v~Dlouhém mostě, která je skutečně skvělá. Téměř rodinná atmosféra, pěkné cesty a~super strop. Snad poprvé jsme se, díky Kátě, nejen vyfotili, ale i~zachytili na video. V~akci jsou Eda, Kačka, Jitka a~já.

Společné langoše

Původně nebylo společné jídlo v~plánu, ale situace se nakoenc vyvinula tak, že se podniklo společenské jídlo — lanoše.

Společný večer

Večer co večer jsme se scházeli na pokoji ke kalbě a~pokaždé se to vyvedlo. Počet právě pařících jedinců různě kolísal, například podle toho, jak PH odcházel a~přicházel, ale zaručeně nejvíc nás bylo na silvestrovskou noc, kdy se na nás přišli podívat i~jinak poměrně oddělení tombárovci.

Výlety různé

Do této části spadly fotky z různých výletů, ať už do Českého Švýcarska či na Klíč (i~z~toho je video, doporučuji ubrat hlasitost reproduktorů). Cytklistické výlety, dva, které jsme s~Kačkou podnikli, se časem vynoří jinde.

Statistika

Původní rozpis skončil na 36,5 plánovaných osobách2). Realita byla nakonec takováto: 42 různých lidí strávilo v~ubytovně DDM Cvikováček 165 osobonocí, 6 nocí z~toho dává průměr 27,5 lidí na den, přičemž nejvíce nás bylo z~30.~12. na 31.~12., přesně 31 lidí. Za ubytování (a~pronájem kuchyně) jsme v~místě nechali 17700,–~Kč.

Rozložení délky mezi účastníky pobytu bylo následující:

  • 1 noc … 4 osoby
  • 2 noci … 4 osoby
  • 3 noci … 12 osob
  • 4 noci … 1 osoba3)
  • 5 nocí … 9 osob
  • 6 nocí … 13 osob

Závěrem ...

… bych chtěl poděkovat všem, kteří přijeli, protože právě pro ně jsem celou věc zařizoval a~jejichž přítomnost mi dodala energii nejen na pobyt, ale i~na dlouho dopředu (někdo by mohl říct, že jsem byl jako žeryk … a~měl by pravdu). Kdo nejel, může právem litovat a~prosit, aby mohl jet příště :-)

1) Jelikož jsem si vtipně nechal doma paměťovou kartu, rád jsem přijal fotky od PH, Káti (od ní je i~video).
2) Pro jednoduchost dále zanedbejme dvě Ádiny kočky, které byli stejně určeny do pomazánky.
3) KVP
turistika/cvikov2006.txt · Poslední úprava: d/m/Y H:i (upraveno mimo DokuWiki)